• Dịch vụ làm báo cáo thuế Dịch vụ làm báo cáo thuế

    Dịch vụ làm báo cáo thuế của Kế toán THUẬN PHÁT ra đời nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, giảm thiểu rủi ro và tránh những khoản phạt không đáng có.

  • Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

    Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì? Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân thế nào? Hôm nay KẾ TOÁN THUẬN PHÁT sẽ giới thiệu một cách tổng thể về thuế TNCN

  • Cách hạch toán hàng xuất khẩu Cách hạch toán hàng xuất khẩu

    Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu? Cách hạch toán hàng xuất khẩu: Hạch toán doanh thu hàng xuất khẩu; hạch toán tỷ giá hàng xuất khẩu, thuế xuất khẩu, chênh lệch tỷ giá hàng xuất khẩu…theo Thông tư 200 và 133.