Điều kiện hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân

I. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?
Không có định nghĩa cụ thể về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tuy nhiên căn cứ vào Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn, chúng ta có thể hiểu: Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (hoàn thuế TNCN) là việc cá nhân được hoàn lại phần tiền đã nộp thuế khi thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định pháp luật.

II. Trường hợp nào thì được hoàn thuế thu nhập cá nhân
Việc hoàn thuế TNCN chỉ được thực hiện trong một số trường hợp theo quy định tại Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC
Việc hoàn thuế TNCN chỉ diễn ra đối với những cá nhân có số thuế nộp thừa. Tuy nhiên, vệc hoàn thuế chỉ diễn ra nếu có mã số thuế TNCN tại thời điểm đề nghị hoàn thuế và phải có đề nghị hoàn thuế.
Các trường hợp được hoàn thuế là:
– Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
– Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế
– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Lưu ý: 
– Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
– Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì có thể nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

III. Điều kiện hoàn thuế TNCN 
Căn cứ theo điều 28 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế như sau:
1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

IV. Thời điểm được hoàn thuế TNCN
Khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.
Trong đó:
+ Số tiền thuế phải nộp được xác định trên tờ khai quyết toán thuế TNCN
+ Số tiền thuế đã nộp được xác định trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (đối với doanh nghiệp) hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN (đối với cá nhân)
4.1. Cách xác định số thuế TNCN nộp thừa được hoàn theo tờ khai quyết toán thuế TNCN:
Vì thuế TNCN là loại thuế phải quyết toán thuế nên người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.
- Doanh nghiệp được làm thủ tục hoàn thuế khi: Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [46] - Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN.
- Cá nhân được làm thủ tục hoàn thuế khi: Có số tiền phát sinh tại chi tiêu [45]- Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa trong kỳ trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN.
4.2. Cách tính số tiền thuế TNCN nộp thừa được hoàn:
Muốn biết năm nay các bạn đã nộp thuế TNCN thừa hay thiếu thì các bạn bắt buộc phải làm quyết toán. Cá nhân có thể quyết toán bằng 1 trong 2 hình thức: Tự làm quyết toán trực tiếp với CQT hoặc ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập (nếu đủ điều kiện)
Ta có công thức:
Số thuế TNCN nộp thừa = Số thuế TNCN đã nộp - Số thuế TNCN phải nộp theo QTT
 => Nếu kết quả công thức này ra dương thì đó là số tiền nộp thừa, ngược lại ra âm là nộp thiếu tiền thuế
Trong đó:
+ “Số thuế TNCN đã nộp” được xác định trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế.) hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN (đối với cá nhân)
+ “Số thuế TNCN phải nộp theo QTT” thì các bạn phải thực hiện làm QTT:
Công thức tính QTT TNCN năm như sau:
Thuế TNCN phải nộp cả năm = (Thu nhập tính thuế bình quân tháng x Biểu thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần) x 12 tháng
 
Thu nhập bình quân tháng = Tổng thu nhập chịu thuế - Tổng các khoản giảm trừ
12 tháng

V. Thủ tục hoàn thuế TNCN
 Xem tại đây:  Thủ tục hoàn thuế TNCN
 

Hãy ib cho chúng tôi hoặc liên hệ để được chúng tôi tư vấn kỹ hơn:

☎️SỐ ĐIỆN THOẠI: 0989.770.019
PAGE: https://www.facebook.com/Ketoanthuanphat.vn
✉️Email: ketoanthuanphat6@gmail.com
NHÓM: https://www.facebook.com/groups/192707989330343
ĐỊA CHỈ: PHÒNG 609- SỐ 30 – HỒ TÙNG MẬU - CẦU GIẤY - HÀ NỘI.