Hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN không???


Hóa đơn tiền điện nước không mang tên Công ty mà lại mang tên Chủ nhà thì có được khấu trừ thuế GTGT? Có được đưa vào phí hợp lý khi tính thuế TNDN?
Hiện nay rất nhiều Công ty đi thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, kho, xưởng … nhưng các hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền mạng tên chủ nhà không phải mang tên Công ty.
=> Những hóa đơn tiền điện nước mang tên Chủ nhà không mang tên Công ty thì được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN => Nhưng không được khấu trừ thuế GTGT
Các quy định cụ thể như sau:

1. Hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà được đưa vào chi phí:
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định:
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

– Trường hợp Công ty thuê nhà, văn phòng của cá nhân.
Như vậy: Để đưa chi phí điện nước khi thuê nhà (Hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà) vào chi phí hợp lý thì cần:
+ Nếu công ty trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp cần:
+ Hợp đồng thuê địa điểm;
+ Hóa đơn tiền điện nước;
+ Chứng từ thanh toán.
+ Nếu công ty thanh toán với chủ nhà thì cần:
+ Hợp đồng thuê địa điểm;
+ Hóa đơn tiền điện nước;
+ Chứng từ thanh toán điện nước thực tế tiêu thụ với chủ nhà.
-> Trên hợp đồng thuê địa điểm nên thể hiện rõ bên nào chi trả khoản tiền điện nước này.
Cách hạch toán:
Hạch toán tiền điện, nước và tiền thuế GTGT vào Chi phí (thuế GTGT không được khấu trừ)
Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
       Có TK 111, 112,...

2. Hóa đơn tiền điện nước không mang tên Công ty không được khấu trừ thuế GTGT:
Căn cứ theo khoản 15 điều 14 Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định cụ thể như sau:
“Điều 14: Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:
– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”
Như vậy:
Những hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty mà mang tên chủ nhà thì KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Cách kê khai thuế GTGT:
=> Cần Kê khai: Giá trị mua vào => vào chỉ tiêu 23
                          Tiền thuế GTGT => vào chỉ tiêu 24
=> Không được kê khai vào chỉ tiêu 25 trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT (vì không được khấu trừ thuế GTGT)
– Trường hợp Công ty thuê nhà, văn phòng của Công ty khác: Yêu cầu Công ty đó phải xuất hóa đơn tiền điện nước, cụ thể:
Thu lại tiền điện nước phải xuất hóa đơn
 

 

Hãy ib cho chúng tôi hoặc liên hệ để được chúng tôi tư vấn kỹ hơn:

☎️SỐ ĐIỆN THOẠI: 0989.770.019
????PAGE: https://www.facebook.com/Ketoanthuanphat.vn
????WEBSITE: https://ketoanthuanphat.vn/
✉️Email: ketoanthuanphat6@gmail.com
????‍????‍????‍????NHÓM: https://www.facebook.com/groups/192707989330343
????ĐỊA CHỈ: PHÒNG 609- SỐ 30 – HỒ TÙNG MẬU-CẦU GIẤY-HÀ NỘI