Hợp đồng thử việc

1. Hợp đồng thử việc là gì?
Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.
Như vậy, có thể hiểu hợp đồng thử việc là văn bản giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về nội dung thử việc để đảm bảo quyền lợi cho hai bên.
2. Nội dung chính của hợp đồng thử việc 
Nội dung chính của hợp đồng thử việc gồm các nội dung được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, g và h Khoản 1, Điều 23, của Bộ Luật lao động 2019. Cụ thể gồm có:
  • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
  • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
  • Công việc và địa điểm làm việc;
  • Thời hạn của hợp đồng lao động;
  • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
Ngoài ra, hợp đồng thử việc còn có thể đưa các nội dung về trách nhiệm nghĩa vụ của các bên trong quá trình thử việc. Các điều khoản phạt nếu vi phạm thỏa thuận. 
3.  Quy định về thời gian thử việc
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện:
-  Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
-  Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc nêu trên, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
-  Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc nêu trên, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
4. Mức lương thử việc 2021 dành cho người lao động
Quy định về lương thử việc tại Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 vẫn được tiếp tục kế thừa từ BLLĐ năm 2012. Cụ thể, Điều 26 BLLĐ năm 2019 quy định về tiền lương thử việc như sau:
“ Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”
Theo đó, khi thử việc, người lao động sẽ nhận được tiền lương theo thỏa thuận nhưng tối thiểu phải bằng 85% tiền lương của công việc đó.
Ví dụ: Công ty kế toán Thuận Phát tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh với mức lương chính thức là 08 triệu đồng/tháng. Khi thử việc vị trí nhân viên kinh doanh, người lao động sẽ nhận được ít nhất: 85% x 07triệu đồng = 5,95 triệu đồng. Tuy nhiên, người lao động cũng có thể trả với mức lương thử việc cao hơn số tiền 5,95 triệu đồng này.
Cùng với đó, theo quy định tại Điều 90 BLLĐ năm 2019, mức lương được trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Trong năm 2021, mức lương tối thiểu vùng vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau:
Mức lương tối thiểu vùng Áp dụng với doanh nghiệp thuộc:
4.420.000 đồng/tháng Vùng I
3.920.000 đồng/tháng Vùng II
3.430.000 đồng/tháng Vùng III
3.070.000 đồng/tháng Vùng IV
 Đồng thời theo Điều 5 Nghị định này, với những công việc đã qua học nghề, đào tạo nghề, trong điều kiện lao động bình thường, người sử dụng lao động còn phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Người lao động làm việc cho doanh nghiệp thuộc vùng Người lao động làm việc cho doanh nghiệp thuộc vùng
Công việc giản đơn nhất Công việc đã qua học nghề, đào tạo nghề làm việc trong điều kiện bình thường
Vùng I 3.757.000 đồng/tháng 4.019.990 đồng/tháng
Vùng II 3.332.000 đồng/tháng 3.565.240 đồng/tháng
Vùng III 2.915.500 đồng/tháng 3.199.585 đồng/tháng
Vùng IV 2.609.000 đồng/tháng 2.791.630 đồng/tháng
Vùng I 3.757.000 đồng/tháng 4.019.990 đồng/tháng
5. Hợp đồng thử việc có cần đóng BHXH không
Điều 26, Điều 27 Bộ luật Lao động - Luật số 10/2012/QH13 quy định:
Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.
Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a,b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ Luật này, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Theo Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 thì người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng(trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực hiện từ ngày 01/01/2018
Như vậy thì hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
6. Lưu ý đối với quy định trong hợp đồng thử việc
- Chỉ được thử việc 1 lần đối với 1 công việc
- Lao động thời vụ không phải ký hợp đồng thử việc
- Mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.
- Nếu doanh nghiệp có hợp đồng thử việc (ghi rõ thời gian, mức lương thử việc...) Thì không phải đóng BHXH.
- Nếu thời gian thử việc được ghi trong HĐLĐ dài hạn hoặc từ 3 tháng trở lên thì phải đóng BHXH cho cả thời gian thử việc đó.
- Kết thúc thời gian thử việc, doanh nghiệp phải có quyết định ký tiếp hợp đồng lao động chính thức đóng BHXH hoặc quyết định không nhận người lao động đó nữa.
- Phải khấu trừ thuế TNCN đối với các lao động thử việc theo luật thuế TNCN khi chi trả lương.
 7. Mẫu hợp đồng thử việc
  

Hãy ib cho chúng tôi hoặc liên hệ để được chúng tôi tư vấn kỹ hơn:

☎️SỐ ĐIỆN THOẠI: 0989.770.019
????PAGE: https://www.facebook.com/Ketoanthuanphat.vn
????WEBSITE: https://ketoanthuanphat.vn/
✉️Email: ketoanthuanphat6@gmail.com
????‍????‍????‍????NHÓM: https://www.facebook.com/groups/192707989330343
????ĐỊA CHỈ: PHÒNG 609- SỐ 30 – HỒ TÙNG MẬU-CẦU GIẤY-HÀ NỘI