Lệ phí môn bài

Thuế môn bài là gì? Hạn nộp thuế môn bài là khi nào? Đối tượng/Người nộp thuế môn bài là ai? Mức thuế môn bài phải nộp năm 2021? Hình thức nộp, cách nộp thuế môn bài? Cách hạch toán thuế môn bài?
Tất cả những thông tin mà bạn cần biết KẾ TOÁN THUẬN PHÁT xin chia sẻ trong bài viết dưới đây.
Thuế môn bài là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh.
Thuế môn bài là một khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC NỘP THUẾ MÔN BÀI
Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Áp dụng từ ngày 01/07/2017 Tại Điều 4 NĐ/2016. Mức thu lệ phí môn bài. Năm 2020 miễn thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập theo Quyết định 22 của Chính phủ do dịch covid 19

 
Đối tượng Số vốn/mức doanh thu Số tiền nộp/năm Mã chương (Tiểu mục nộp tiền) Mã nội dung kinh tế (Chương)
 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 2862 - Công ty TNHH, Công ty Cổ phần nộp vào chương 754
- Doanh nghiệp tư nhân nộp vào chương 755
- Hợp tác xã nộp vào chương 756
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 2863
Chi nhánh, văn phòn đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác   1.000.000 2864 (Theo TT300/2016/TT-BTC
Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000    
Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000    
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000    
 
2. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân.

3. KÊ KHAI VÀ THỜI HẠN NỘP THUẾ MÔN BÀI
- Đối với doanh nghiệp mới thành lập
+ Phải lập tờ khai môn bài nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; thời gian nộp tiền cùng với thời gian nộp tờ khai.
+ Phải lập tờ khai môn bài nộp chậm nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế (đối với cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh) =>Thời gian nộp tiền cùng với thời gian nộp tờ khai.
+ Mức tiền nộp:
  • Thành lập vào 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;
  • Còn thành lập vào 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
- Đối với doanh nghiệp đang hoạt động
+ Không Phải lập tờ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.
  • Thời gian nộp tờ khai và tiện lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm.
+ Nộp tiền lệ phí môn bài: Nộp mức cả năm nghiệp đang hoạt. Phải lập tờ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.
  • Thời gian nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhấp vào ngày cuối năm thay đổi (31/12/20..)
+ Nộp tiền lệ phí môn bài: không phải nộp số tăng thêm năm thay đổi số vốn, sang năm sau thì đóng theo mức mới (vì đầu năm đã nộp tiền lệ phí môn bài đó rồi)

4. ĐỊA ĐIỂM NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI
- Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
- Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc
2 hình thức để nộp:
– Nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước tại ngân hàng thương mại ( VD: MBMank, Viettinbank…)
– Nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty: đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.
Hiện nay, các chi cục thuế đều yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế, vì thế việc mở tài khoản ngân hàng công ty và mua Chữ ký số là bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

5. MỨC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI VÀ TIỀN THUẾ
Phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời gian quy định. Quy định tại Điều 9 TT166/2013/TT-BTC

 
Số ngày chậm nộp Số tiền phạt Mức phạt
Tối thiểu Tối đa
1. Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
2. Từ 01 ngày đến 10 ngày 700.000 đồng 400.000 đồng 1.000.000 đồng
3. Từ 10 ngày đến 20 ngày 1.400.000 đồng 800.000 đồng 2.000.000 đồng
4. Từ 20 ngày đến 30 ngày 2.100.000 đồng 1.200.000 đồng 3.000.000 đồng
5. Từ 30 ngày đến 40 ngày 2.800.000 đồng 1.600.000 đồng 4.000.000 đồng
6. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày (nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp 3.500.000 đồng 2.000.000 đồng 5.000.000 đồng
 


Hãy ib cho chúng tôi hoặc liên hệ để được chúng tôi tư vấn kỹ hơn:

☎️SỐ ĐIỆN THOẠI: 0989.770.019

PAGE: https://www.facebook.com/Ketoanthuanphat.vn

✉️Email: ketoanthuanphat6@gmail.com

NHÓM: https://www.facebook.com/groups/192707989330343

ĐỊA CHỈ: PHÒNG 609- SỐ 30 – HỒ TÙNG MẬU - CẦU GIẤY - HÀ NỘI