Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ) mới nhất 2021 VÀ 2022

Năm 2021, chúng ta đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề từ Đại dịch COVID-19 nên chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp như sau:

1. Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 quy định về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp:
“Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19.”

2. Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 01/07/2021 quy định về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
a) Đối tượng áp dụng
Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.
b) Mức giảm đóng
Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
c) Thời gian thực hiện giảm mức đóng
12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

3. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo từng giai đoạn như sau:
3.1. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm trước ngày 01/07/2021:

 
Đóng vào quỹ BHXH(%) BHYT(%) BHTN(%) Tổng cộng các khoản bảo hiểm
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn LĐ-BNN Tổng BHXH
1. Doanh nghiệp 14% 3% 0,5% 17,5% 3% 1% 21,5%
2. Người lao động 8% 0% 0% 8% 1,5% 1% 10,5%
Tổng 22% 3% 0,5% 25,5% 4,5% 2% 32%
 
3.2. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm từ ngày 1/7/2021 đến 30/9/2021
 
Đóng vào quỹ BHXH(%) BHYT(%) BHTN(%) Tổng cộng các khoản bảo hiểm
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn LĐ-BNN Tổng BHXH
1. Doanh nghiệp 14% 3% 0% 17% 3% 1% 21%
2. Người lao động 8% 0% 0% 8% 1,5% 1% 10,5%
Tổng 22% 3% 0% 25% 4,5% 2% 31,5%
 
3.3. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm từ ngày 1/10/2021 đến 30/6/2022
 
Đóng vào quỹ BHXH(%) BHYT(%) BHTN(%) Tổng cộng các khoản bảo hiểm
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn LĐ-BNN Tổng BHXH
1. Doanh nghiệp 14% 3% 0% 17% 3% 0% 20%
2. Người lao động 8% 0% 0% 8% 1,5% 1% 10,5%
Tổng 22% 3% 0% 25% 4,5% 1% 30,5%
 
3.4. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm từ ngày 1/7/2022 đến 30/9/2022
 
Đóng vào quỹ BHXH(%) BHYT(%) BHTN(%) Tổng cộng các khoản bảo hiểm
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn LĐ-BNN Tổng BHXH
1. Doanh nghiệp 14% 3% 0,5% 17,5% 3% 0% 20,5%
2. Người lao động 8% 0% 0% 8% 1,5% 1% 10,5%
Tổng 22% 3% 0% 25,5% 4,5% 1% 31%
 
4. Tỷ lệ trích kinh phí công đoàn
 
Khoản Doanh nghiệp Người lao động
Kinh phí công đoàn 2% Không phải đóng
 
 
 
 

Hãy ib cho chúng tôi hoặc liên hệ để được chúng tôi tư vấn kỹ hơn:

☎️SỐ ĐIỆN THOẠI: 0989.770.019

PAGE: https://www.facebook.com/Ketoanthuanphat.vn

✉️Email: ketoanthuanphat6@gmail.com

NHÓM: https://www.facebook.com/groups/192707989330343

ĐỊA CHỈ: PHÒNG 609- SỐ 30 – HỒ TÙNG MẬU - CẦU GIẤY - HÀ NỘI